Utbildningsdagar

Syfte

Att skapa fördjupad kunskap och medvetenhet om vad det innebär att vara styrelseledamot eller ledare i er organisation. Deltagarna ges möjlighet att tillsammans bolla framtidsidéer och få verktyg att förverka de gemensamma ambitionerna.

Innehåll

Det personliga ledarskapet

·       Att leda med delaktighet och utvecklande.

·       Jag och mitt uppdrag.

·       Att leda både personer och grupper utifrån behov, längtan och nödvändighet.

·       Att leda värdebaserat efter en idé.

·       Makt, konkurrens och samarbete.

·       Mina styrkor och svagheter som ledare.

·       Vi fyller på ledarskapets verktygslåda

 

Organisationens utveckling är steg två i processen. Utifrån det personliga och gemensamma ledarskapet arbetar vi med ett förändringsarbete för organisationen. Vi fokuserar på målsättning och strategier. Efter konferensen/utbildningen ska alla i gruppen känna att man nu har kommit en bit på väg i det gemensamma utvecklingsarbetet.
 

Målgrupp

Alla ledare och styrelseledamöter inom er organisation. Max 12 personer.
 

Metod

Innan utbildningen/konferensen planeras intervjuas tre nyckelpersoner om behov av innehåll. Utifrån dessa samtal sätts ett program samman. Upplevelsebaserad utbildning med teoripass och reflektion i mindre grupper. Vi arbetar utifrån organisationens och deltagarnas egen verklighet.
 

Kurslitteratur

Anpassas till er organisations behov

Tid

2-3 dagar.

Samtal om föreningsutveckling