Organisationsutveckling

Föreningsutveckling har i sig ett egenvärde. Hela värden utvecklas i olika riktningar och i olika hastighet. För den ideella föreningen handlar det också om utveckling, organisationsutveckling.

Organisationer är egentligen en samling människor. Personer med egna erfarenheter, viljor, känslor och ambitioner. En ideell förening är en förening som har till uppgift att samla enskilda individer utifrån deras intressen, nyfikenhet och viljeinriktning.

Schackintresserade samlas för att spela schack, klimatintresserade i miljöorganisationer och fotbollsintresserade i fotbollsklubbar.  En ideell förening kan också samla människor utifrån bakgrund, historia och kultur. Men även utifrån ålder, kön eller var man kommer ifrån.

Jag argumenterar för att en organisation alltid behöver ha en bild i horisonten av att föreningen är under en pågående utveckling, oavsett vi vill det eller ej. Men genom att göra oss medvetna kan vi också tillsammans leda utvecklingen för vår förening dit vi vill.

En kul dragkamp till framtiden.

Dragkamp