Covid-19 

På grund av fortsatt smittorisk gällande Covid 19 i vårt samhälle följer vi Folkhälsomyndighetens rekomendationer och försöker hålla våra fysiska samtal med stor försiktighet. Om vi behöver träffas under pandemitider sitter vi med ett säkert avstånd och på bordet finns handsprit. 

Vi erbjuder samtal och möten både med fysiska träffar eller på distans om det passar er bättre. Vi använder oss av den vanligaste tekniken när det gäller videomöte.

Vill ni ha det på något annat sätt så försöker vi lösa det.

Arbeta hemifrån